Litera Logo
Бюро переводов, работаем с 2002 года
Литера

Образец доверенности для легализации документов

Литера бюро переводов / Блог / Образец доверенности для легализации документов
Образец доверенности для легализации документов

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто ______________, « »_______________ 2010 р.

Я, _______________________, ідентифікаційний номер __________, проживаю за адресою: місто ________, по вул.____________, буд.№ __ кв.___ (паспорт серія _________, виданий __________ ), цією довіреністю уповноважую __________________________________________________________

представляти мої інтереси
в Міністерстві юстиції України, в Міністерстві закордонних справ України та в Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні в місті Києві з усіх питань, пов’язаних з подачею, перекладом та легалізацією документів (в тому числі проставляння апостилю) для подальшого їх використання за кордоном.

Для цього надаю кожній із них право подавати документи до зазначених міністерств та посольства, розписуватися за мене, сплачувати належні платежі, а також вчиняти всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду уповноважень.

Кожний із представників вправі виконувати надані їм повноваження окремо та незалежно один від одного.

Довіреність видана терміном на два роки і дійсна до ______________ року.

ПІДПИС _____________________-

Місто ________, Україна, «» ________ 2005 року.

Я, __________________________, приватний нотаріус ___________міського
нотаріального округу, посвідчую, що наведена вище довіреність вчинена ____________________ , котра проживає в місті ___________, по
вул._____________, буд.№ __ кв. ____, яка з’явилась до мене особисто, відома мені як особа, зазначена в довіреності, котра особисто підписала її у моїй присутності та надежним чином пыдтвердила оформлення цієї довіреності. Особу її встановлено, дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ___________-

Стягнуто сплати згідно ст.31 Закону «Про нотаріат»

Приватний нотаріус /підпис/ ———————————

Образец доверенности для легализации документов.


Возможно вас заинтересует

Теги: